Tekstbutikken

Kulturhistorisk guiding, fortelleroppdrag, tekstproduksjon, kurs- og konsulentvirksomhet

Storytelling

Tekstbutikken tilbyr og formidler fortellerstunder til frivillige og offentlige organisasjoner, barnehager, skoler,  næringslivet og til privatpersoner. Fortellermiljøet i Norge er voksende. Kontakten med forteller knyttet til Nordnorsk Fortellerforum og andre fortellermiljøer nasjonalt og internasjonalt er god.

Det fins et stort spekter av fortellinger: Fortellinger for fornøyelse, for klokskap, for trøst og for læring.

I afrikansk tradisjon beskrives fortellerrikdommen som en stige fra Jorda til Månen - Månestigen. Nederst på stigen er vitsene og jeg-fortellingene. Øverst oppe er de store mytene, fortellingene om tilblivelsen av himmel og jord, kjent fra alle trosretninger i verden.