Fortelling om Ingrid Bjerkås med Marte Liset og Ann Christin Engmo, Tromsø mars 2022.