Guiding & Storytelling

Sammen med Halvard Kristian Toften. Fortellinger om Stor-Johan. Alsvågdagen 2020. Foto: Mai-Lise Zadig