Tekstbutikken

Kulturhistorisk guiding, fortelleroppdrag, tekstproduksjon, kurs- og konsulentvirksomhet

Spennende prosjekter!

"De magiske årene 1950 - 1970" - Prosjekt  i samarbeid med folkehelsekoordinator i Øksnes og Øksnes historielag. I prosjektet skal minner fra den magiske tidsperioden samles inn. Kommunenes seniorer skal inviteres til fortelling og skriving.Hilde deltar som konsulent i prosjektet.

"ESC 7 x 7" - et europeisk fortellerprosjekt, hvor 49 fortellere fra 7 land samarbeider for å utvikle storytelling digitalt. Hilde er en av fortellerne som deltar på dette.

"Ingrid Bjerkås- Norges første kvinnelig prest" Marte Liset (UiTø), Ann Christin Elvemo (prest i Grønnåsen kirke, Tromsø) og Hilde samarbeider om et fortelleropplegg i forbindelse med 60-års jubiléet i 2021 for innsettelsen av Ingrid Bjerkås som prest.Ingrid Bjerkås er en pioner, og stiller i samme "liga" som Gro Harlem Brundtland og Camilla Collet.

"Dronningruta". I løpet av 2021 skal det settes opp skilt langs kulturminnestien av Dronningruta. Det er strekningen fra Valen, Stø til -Skipssanden. Her kan man vandre fra steinalderen til middelalderen gjennom spennende tufter.Hilde bistår Øksnes kulturkontor  i dette arbeidet. På sikt ønsker man at Dronningruta skal bli nasjonal turiststi.