Inspirasjon til tekster og fortellinger hentes i mange land. Her fra Hobbitland.

Om daglig leder

Jeg er gründer, daglig leder og eier av Tekstbutikken AS. Min yrkeskarriere har vært mangfoldig. Jeg har  vært lærer, prosjektleder for flere kulturprosjekter i Vesterålen regionråd, frilansjournalist for NRK, daglig leder for Regionalt Kompetanseutviklingskontor i Vesterålen (RKK) og kultursjef i Øksnes.

Jeg bor på Sannan i kulturbygda Alsvåg i Vesterålen, på gården mine besteforeldre kjøpte i 1903. Med oppvekst i en ekte fiskerbondefamilie i Øksnes har jeg både torvhaugkompetanse og kystkultur i ballasten min. Tidligere har jeg  bodd i Bergen og i USA. 

I min fagkrets har jeg  Fortellerstudium , Forfatterstudium og Forsightstudium. Jeg har flere styreverv, blant annet  i Museum Nord, Øksnes kystlag, Vesterålsproduker AS, Øksnes Boligstiftelse. Jeg har  vært styreleder i Nordnorsk Forfatterlag i to århundre (1999/2000). Er  medlem av Nordnorsk Fortellerforum, og har arrangert syv fortellerfestivaler - Fortellerdagan i Nyksund.

Av priser og utmerkelser har jeg lite, men kan skryte av to: Jeg ble kåret til "Årets Tigerbrøler" i 1994 av Esso, Sortland. Prestasjonen sprengte dessverre måleinstrumentet. I 2019 mottok jeg Kongens Fortjenestmedalje for min innsats med kulturarbeid i Vesterålen.